NTE-Klubb

  
  

Besøkende

Vi har 47 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Statistikk

Artikkelvisninger
257836

Hva koster det?

Medlemskap og kontingent gir deg blant annet økonomisk støtte til etter- og videreutdanning, bistand om det oppstår konflikt på arbeidsplassen og forsikringer til gode priser.

Medlemskontingent

Yrkesaktive medlemmer
Medlemmer skal betale en ordinær samlet minimumskontingent på 1,2 prosent av brutto lønn, som tilsvarer beløpet oppgitt i kolonne 111A i årlig lønns- og trekkoppgave (feriepenger inkludert). Fagforeninger og klubber kan vedta tilleggskontingent slik at prosentsatsen kan variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilken klubb/fagforening man tilhører.

Det kan etter vedtektene gis fritak for kontingent for visse situasjoner som arbeidsledighet, uførhet, militærtjeneste osv.

Studentmedlem
For deg som er studentmedlem etter LO's rammeavtale for elev- og studentmedlemskap er kontingenten 250,- kroner i halvåret.

Elevmedlem
For elever på videregående skole er medlemskapet gratis og man har heller ingen forsikringer.

Forsikringer

I tillegg til medlemskontingenten kommer obligatoriske forsikringer som følger med medlemskapet, noen av de med reservasjonsmulighet.

Du kan lese mer om disse her

Søk

Logg inn

Copyright © 2016-2020. All Rights Reserved.